S 1. 1. 2008 so se naslednja tekoča vzdrževanja predala v upravljanje ustreznim službam Mestne občine Kranj:

 • tekoča vzdrževalna dela na objektih v javni rabi: igrišča, parki, zelenice, avtobusna postajališča, spominska obeležja,
 • tekoče vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture: ceste, javna razsvetljava.

Za sporočanje vseh pripomb glede vzdrževanja cest, vzdrževanja javne razsvetljave, pluženja, vzdrževanja avtobusnih postajališč in vsega, kar je našteto v navedenem sklepu, od 1. 1. 2008 naprej uporabljajte naslednjo telefonsko številko oziroma elektronski naslov:

 • tel.: 080 1885
 • email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Prijavo okvarjene obcestne svetilke lahko prijavite preko spletnega obrazca na naslovu: http://www.vigred-elektro.si/kontakti.php

Vzdrževanje občinskih cest, avtobusnih postaj in pluženje:

Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Miha Buh
tel.: 04 237 33 54
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
tel. tajništvo: (04)237-31-40

Javna razsvetljava, otroška igrišča v lasti Mestne občine Kranj, obrezovanje dreves na javnih površinah:

Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Nataša Žibert
tel.: 04 237 31 96
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
tel. tajništvo: (04)237-31-40

Medobčinski inšpektorat (npr. divja odlagališča, živa meja ki posega v cesto, zapuščena
vozila na javnih površinah):

tel.: 04 237 31 97
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Komunala Kranj, Delovna enota Vzdrževanje cest:

Janez Lukan
T: 04 28 11 352
M: 041 649 461
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Komunala Kranj, Delovna enota Javne površine:

Marjan Tušar
T: 04 28 11 375
M: 030 610 450
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Krajane prosimo, da se pri nastalih problemih, ki se tičejo tekočega vzdževanja, obračate neposredno na zgoraj navedene kontakte na Mestni občini Kranj. V primeru, da s strani občine ne bo odziva, obvestite krajevno skupnost, da preveri in pospeši reševanje problema.
Svet KS Bitnje

 

Prijave na mestno inšpekcijo

Medobčinski inšpektorat Kranj

Medobčinski inšpektorat Kranj kot upravni in prekrškovni organ opravlja naslednje naloge:

 • opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice
  urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino,
 • spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja medobčinskega inšpektorata Kranj,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja Medobčinskega inšpektorata Kranj,
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja Medobčinskega inšpektorata Kranj,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva kot službe v sestavi inšpektorata določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko redarstvo opravlja naslednje naloge:

 • nadzoruje in zagotavlja pogoje za varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • vzdržuje javni red in mir,
 • spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Prijave mestnem inšpektoratu

Krajani lahko vse nepravilnosti prijavite na Medobčinski inšpektorat Kranj. Prijave lahko podate tudi anonimno. Prijavo lahko pošljete tudi na KS Žabnica (lahko tudi anonimno) in posredovali jo bomo naprej na Medobčinski inšpektorat. KS Žabnica sama ne prijavlja nepravilnosti, temveč samo posreduje vaše prijave naprej.

Po elektronski pošti lahko pošljete prijave na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Kontaktne osebe

Trenutno so kontaktne osebe za Medobčinski inšpektorat Kranj:

 • vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj po pooblastilu župana, Aleš Bizjan (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), 04 237 31 97,
 • inšpektor, Barbara Metelko (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), 04 237 32 16,
 • inšpektor, Aleš Bizjan (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), 04 237 33 51,
 • inšpektor, Slavka Remic (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), 04 237 33 56,
 • inšpektor, Robert Zadnik (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), 04 237 33 61,
 • inšpektor, Gregor Oblak (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), 04 237 31 46.
 
 Dežurna številka Medobčinskega redarstva Kranj: 041 659 449

Kontakti

KRAJEVNA SKUPNOST ŽABNICA
Žabnica 20, 4209 Žabnica

Davčna številka: 68344384 (nismo zavezanci za DDV)
Matična številka: 5028663
TRR: 01252-6450812976

E-mail: ks.zabnica@gmail.com
GSM: 031 615 960

file extension pdf iconPDF logotip za tisk <prenesi>

1

logo
Žabnica leži na zahodnem robu Sorškega polja med Kranjem
in Škofjo Loko.

 

Kontakti

Naslov: Žabnica 20, 4209 Žabnica
E-mail: ks.zabnica@gmail.com
GSM: 031 615 960

facebook grey

 

Krajevna skupnost Žabnica © 2020. Vse pravice pridržane.   Avtor strani   O piškotkih na spletni strani